Verzekeringsnieuws

Bij de NMF verzekeringen is goed nieuws te melden.

Verlaging premie Tijdelijke transportverzekering voor evenementen

Het bezoeken van modelspoor evenementen met uw presentatie is vaak een erg leuke periode waarbij veel geregeld moet worden over wie er mee gaat, hoe de presentatie er uit gaat zien en natuurlijk moet alles voorbereid worden op het vervoer, en opgebouwd worden op de locatie. Houdt u ook rekening met de verzekering voor het transport en verblijf? Uw standaard autoverzekering of verzekering van het huurbusje biedt namelijk geen dekking voor schade bij aanrijdingen voor de goederen in de wagen. De meeste beursorganisatoren bieden tevens geen all risks dekking tegen schade voor van buiten komende oorzaken zoals brand, waterschade en diefstal met braaksporen. De NMF biedt voor zowel het transport als verblijf op evenementen een handige verzekering aan die dekking biedt in geheel West-Europa. Uw presentatie tot € 200.000,- kunnen wij verzekeren voor onderstaande premie, maximaal 30 aaneengesloten dagen.
Per 1 januari 2016 verlagen wij de premie van € 1,59 naar € 1,35 per € 1.000,- verzekerd bedrag. Bij de premie van € 1,35 heeft u een zeer laag eigen risico van € 110,- per gebeurtenis. Deze verzekering is vrijgesteld van assurantiebelasting.

Rekenvoorbeeld:

Modelspoor evenement met een clubbaan van € 30.000 waarde, vervoerd in 2 auto`s, periode 5 dagen (opbouwdag en afbouwdag ook meeverzekeren!)

Eigen risico € 110,-
Premie € 1,35 per € 1000,- = € 40,50
Uitkering bij schade €700,-
€ 590,-

Verlaging premie Doorlopende transportverzekering voor evenementen

Gaat u regelmatig met uw presentatie naar een beurs? 6x of meer per jaar? Of hebt u geen zin om elke beurs opnieuw een verzekering af te sluiten? Daarvoor biedt de NMF de doorlopende transportverzekering aan. Een heel kalanderjaar lang bent u verzekerd voor alle transporten van en naar evenementen alsook het verblijf op het evenement (maximaal 30 dagen aaneengesloten). De premie per € 1.000,- verzekerd bedrag bedraagt per 1 januari 2016 € 8,10 (2015: € 8,99) met een eigen risico van € 110,- Deze verzekering is vrijgesteld van assurantiebelasting.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Ook in 2016 bent u bij de NMF goed en voordelig verzekerd! Voor slecht € 0,27 per lid van de club (onderlid van de NMF) bieden wij u een aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen en stichtingen aan (exclusief 21% assurantiebelasting). Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken tot € 2,5 miljoen voor alle clubs die bij ons verzekerd zijn. Daarmee voldoet de verzekering ook aan de recente aanpassingen in de brandregres regels van verzekeraars. Wist u dat u bij de NMF ook uw vrijwilligers (niet-clubleden) tijdens een opendag kunt meeverzekeren? De NMF adviseert alle clubs een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij de NMF vraagt u deze verzekering gemakkelijk aan via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Heeft uw club veel aankopen gedaan afgelopen jaar?
Bij de NMF afgesloten verzekeringen worden niet automatisch geïndexeerd. Indexatie houdt in dat het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan het prijspeil, oftewel het inflatiepercentage. Indexatie is vooral van belang bij de onze brand-inboedelverzekering en doorlopende transportverzekering. Heeft uw club deze verzekering(en) afgesloten bij de NMF dan adviseert de NMF u goed na te gaan of het verzekerde bedrag nog wel voldoende is. Naast indexatie kan uw waarde voor de verzekering ook verhoogd worden door investeringen welke in uw inboedel (baan/gereedschap/enz.) is gedaan.
Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de daadwerkelijke waarde dan zal de uitkering ook pro rata lager zijn. Het volledige schadebedrag wordt dan niet uitgekeerd maar een deel daarvan.
Wilt u uw verzekerd bedrag voor de verzekering aanpassen per 1 januari 2016? Dan kunt u uiterlijk op 28 december 2015 uw wijziging aan de penningmeester per mail of brief doorgeven. Voorkom dat uw club onderverzekerd is, en controleer daarom uw verzekerd bedrag!

De verzekerde som, wat is dat?

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:
het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken;
het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed;
het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.
Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Het is daarom van belang een goede inventarislijst op te stellen bij de inboedelverzekering en de transportverzekeringen voor evenementen. De staat en waarde van goederen kan worden bekeken op recente foto`s en aankoopbewijzen. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde, pas jaarlijks de verzekerde som aan als blijkt dat de waarde is toe- of afgenomen. Zorg ervoor dat uw administratie op orde is en houdt een inventarislijst bij met actuele, reële waarden per item ondersteunt met foto`s en eventuele aankoopbewijzen. Zo bent u het beste voorbereid in het geval van schade.

SBBI status

Als club een schenking of erfenis ontvangen & De Belastingsdienst

Wanneer uw vereniging of stichting een schenking of erfenis krijgt is deze tot een waarde van
€ 2.111,- vrijgesteld van belasting. Ontvangt u een hogere schenking of erfenis? Dan dient u daar belasting over te betalen. Wanneer uw club de verwachting heeft in de toekomst schenkingen of erfenissen te ontvangen is het een goede zaak om vooraf na te gaan of uw club in aanmerking komt voor een SBBI status, een sociaal belang behartigende instelling. Dit kan u een flink belasting voordeel opleveren als u grotere schenkingen en erfenissen ontvangt.
Uw club is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw club op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. De Belastingdienst beschrijft de maatschappelijke waarde onder andere door het leveren van een bijdrage in de samenhang van de samenleving en individuele ontplooiing van uw leden. Een hobbyclub kan in aanmerking komen voor de SBBI status zolang voldoende duidelijk de maatschappelijke waarde kan worden aangetoond.
Voor de voorwaarden en meer informatie over SBBI verwijzen wij naar de website van De Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/voorwaarden_voor_de_sbbi_regeling
Twijfelt u of uw club in aanmerking komt voor een SBBI status? De Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om dit te laten toetsen. U maakt dan een afspraak via de BelastingTelefoon om dit met een van hun specialisten te bespreken.

Tekst:
Martijn Klaver
Penningmeester NMF

 

Komende evenementen

za feb 24 @10:00 - 18:00
Zeelandhallen in Goes
za mrt 03 @10:00 - 15:00
K.O. ReitdiepCollege, Eikenlaan 286, 9741 EW Groningen
Evenementen
Februari 2018
Z M D W D V Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3