Wijzigingen NMF-verzekeringen!

Premie aanpassing Tijdelijke transportverzekering voor evenementen

Het bezoeken van modelspoor evenementen met uw presentatie is vaak een erg leuke periode waarbij veel geregeld moet worden over wie er mee gaat, hoe de presentatie er uit gaat zien en natuurlijk moet alles voorbereid worden op het vervoer, en opgebouwd worden op de locatie. Houdt u ook rekening met de verzekering voor het transport en verblijf? Uw standaard autoverzekering of verzekering van het huurbusje biedt namelijk geen dekking voor schade bij aanrijdingen voor de goederen in de wagen. De meeste beursorganisatoren bieden tevens geen all risks dekking tegen schade voor van buiten komende oorzaken zoals brand, waterschade en diefstal met braaksporen. De NMF biedt voor zowel het transport als verblijf op evenementen een handige verzekering aan die dekking biedt in geheel West-Europa. Uw presentatie tot € 200.000,- kunnen wij verzekeren voor onderstaande premie.
Per 1 januari 2015 hebben wij het eigen risico voor u zo laag mogelijk weten te houden op
€ 110,- per schadegeval. De premie per € 1.000,- verzekerd bedrag bedraagt per 1 januari 2015
€ 1,59. Deze verzekering is vrijgesteld van assurantiebelasting.
Wanneer uw club bereid is een hoger eigen risico te aanvaarden van € 500,- per schadegeval kunnen wij u deze verzekering aanbieden voor € 1,35 euro per € 1.000,- verzekerd bedrag, dit dient specifiek te worden aangegeven bij aanvraag van de tijdelijke transportverzekering.

Rekenvoorbeeld:
Modelspoor evenement met een clubbaan van € 30.000 waarde, vervoerd in 2 auto`s, periode 5 dagen (opbouwdag en afbouwdag ook meeverzekeren!)

Bij eigen risico € 110,-
Premie: € 1,59 per € 1000,- = € 47,70
Uitkering bij een schade van €700,-
€ 590,-

Bij eigen Risico € 500,-
Premie: € 1,35 per € 1000,- = € 40,50
Uitkering bij een schade van €700,-
€ 200,-

Premie aanpassing Doorlopende transportverzekering voor evenementen

Gaat u regelmatig met uw presentatie naar een beurs? 6x of meer per jaar? Of hebt u geen zin om elke beurs opnieuw een verzekering af te sluiten? Daarvoor biedt de NMF de doorlopende transportverzekering aan. Een heel kalenderjaar lang bent u verzekerd voor alle transporten van en naar evenementen alsook het verblijf op het evenement (maximaal 30 dagen aaneengesloten). De premie per € 1.000,- verzekerd bedrag bedraagt per 1 januari 2015 € 8,99 met een eigen risico van
€ 110,- Deze verzekering is vrijgesteld van assurantiebelasting.
Wanneer uw club breidt is een hoger eigen risico te aanvaarden van € 500,- per schadegeval kunnen wij u deze verzekering aanbieden voor € 7,50 euro per € 1.000,- verzekerd bedrag, dit dient specifiek te worden aangegeven bij aanvraag van de doorlopende transportverzekering.

Dekkingsuitbreiding aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Wettelijk zijn een aantal zaken gewijzigd met betrekking tot de aansprakelijkheid bij brand voor de zakelijke markt. Als vereniging en stichting wordt u ook geconfronteerd met deze wijziging. Het belangrijkste punt hieruit is het brandregres die verzekeraars hebben op de veroorzaker van een brand. Tot 2014 waren aanspraken gemaximeerd, nu niet meer en kan een verzekeraar een club voor alle schade veroorzaakt bij brand aansprakelijk stellen als hier aanleiding voor is. Om dit risico goed te verzekeren heeft de NMF in 2014 dit risico voor de clubs gratis meeverzekerd tot € 2,5 miljoen.
Ook in 2015 zullen wij dit risico gratis meeverzekeren tot € 2,5 miljoen voor alle clubs die bij ons een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering blijft ongewijzigd op € 0,27 per lid van de club (onderlid van de NMF). De NMF adviseert alle clubs een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Nog niet verzekerd? U geeft dit gemakkelijk aan bij de jaarlijkse opgave van het aantal leden!

Betere voorwaarden Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Enkele voorwaarden voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn duidelijker en beter geworden. Onder andere worden persoonlijke onkosten bij beslaglegging, aanwijsbare reputatieschade en zekerheidstelling onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd en is het uitlooprisico verlengd naar 8 jaar. De nieuwe voorwaarden worden meegeleverd aan de betreffende clubs bij de 2015 nota.

Heeft uw club veel aankopen gedaan afgelopen jaar?
Bij de NMF afgesloten verzekeringen worden niet automatisch geïndexeerd. Indexatie houdt in dat het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan het prijspeil, oftewel het inflatiepercentage. Indexatie is vooral van belang bij de brandverzekering. Heeft uw club een brandverzekering afgesloten bij de NMF dan adviseert de NMF u goed na te gaan of het verzekerde bedrag nog wel voldoende is. Naast indexatie kan uw waarde voor de brandverzekering ook verhoogd worden door investeringen welke in uw inboedel (baan/gereedschap/enz.) is gedaan.
Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de daadwerkelijke waarde dan zal de uitkering ook pro rata lager zijn. Het volledige schadebedrag wordt dan niet uitgekeerd maar een deel daarvan.
Wilt u uw verzekerd bedrag voor de brandverzekering aanpassen per 1 januari 2015? Dan kunt u uiterlijk op 23 december 2014 uw wijziging aan de penningmeester per mail of brief doorgeven. Voorkom dat uw club onderverzekerd is, en controleer daarom uw brandverzekering!

De verzekerde som, wat is dat?

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:
het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken;
het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed;
het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.
Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Het is daarom van belang een goede inventarislijst op te stellen bij de inboedelverzekering en de transportverzekeringen voor evenementen. De staat en waarde van goederen kan worden bekeken op recente foto`s en aankoopbewijzen. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde, pas jaarlijks de verzekerde som aan als blijkt dat de waarde is toe- of afgenomen. Zorg ervoor dat uw administratie op orde is en houdt een inventarislijst bij met actuele, reële waarden per item ondersteunt met foto`s en eventuele aankoopbewijzen. Zo bent u het beste voorbereid in het geval van schade.

Penningmeester gezocht voor de NMF

Per 1 januari 2015 heeft de NMF geen penningmeester meer. De NMF is daarom opzoek naar een nieuwe penningmeester. Als penningmeester draagt u de zorg voor de inning van de contributie, opstellen van rekeningen, financiële administratie en budgetbewaking.
De NMF zoekt een kandidaat met verantwoordelijkheidsbesef. Uiteraard krijgt u een goede ondersteuning zodat u snel wegwijs wordt in onze financiën.

 

Komende evenementen

za feb 24 @10:00 - 18:00
Zeelandhallen in Goes
za mrt 03 @10:00 - 15:00
K.O. ReitdiepCollege, Eikenlaan 286, 9741 EW Groningen
Evenementen
Februari 2018
Z M D W D V Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3